(detali)

Orai Pakruojyje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Gamink ir BALSUOK
Ri­ta AL­MA­NIS, Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Kreditų ir paskolų palyginimas - Paskolose.lt
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Pakruojo rajone

Raginamai gelbėti vienuolyną

2017 m. vasario 7 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Vi­suo­me­nės ir po­li­ti­kų dė­me­sio su­lau­kė griū­van­tis Pak­ruo­jo ra­jo­no Lin­ku­vos kar­me­li­tų vie­nuo­ly­nas. Šiau­lių vys­ku­pi­jai pri­klau­san­čio is­to­ri­nio tur­to li­ki­mu su­si­rū­pi­no Lin­ku­vos kraš­to žmo­nės.

pakruojis@skrastas.lt

Dėl vie­nuo­ly­no iš­sau­go­ji­mo jau su­rink­ta per 400 gy­ven­to­jų pa­ra­šų. Jie im­ti rink­ti, sau­sį, paaiš­kė­jus, kad Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ne­pa­vy­ko ras­ti komp­ro­mi­so ieš­kant vie­nuo­ly­no gel­bė­ji­mo bū­dų.

Vi­suo­me­nės dė­me­sį į 1754 – 1772 me­tais sta­ty­to vie­nuo­ly­no ap­gai­lė­ti­ną pa­dė­tį at­krei­pė Lie­tu­vos At­ku­ria­mo­jo Sei­mo sig­na­ta­ras Jo­nas Lau­čius. Pa­ne­vė­žie­tis, praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je su gru­pe tu­ris­tau­to­jų ke­lia­vęs po Šiau­rės Lie­tu­vą, bu­vo su­krės­tas iš­vy­dęs įspū­din­gą ap­leis­tą ir irs­tan­tį vie­nuo­ly­no an­samb­lį.

Sig­na­ta­ras raš­tu krei­pė­si į Vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­ją, ta­čiau ga­vo nu­ro­dy­mą kal­bė­tis su Šiau­lių vys­ku­pi­ja, ku­riai šis tur­tas ir pri­klau­so.

Prie sig­na­ta­ro ini­cia­ty­vos pri­si­jun­gė ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė – vys­ku­pi­jai tei­kė pa­siū­ly­mą dėl ga­li­my­bių gau­ti pro­jek­ti­nį fi­nan­sa­vi­mą ver­tin­gam kul­tū­ros pa­vel­dui iš­sau­go­ti. Tam tiks­lui pa­siek­ti, vys­ku­pi­jai bu­vo siū­lo­ma an­samb­lį iš­nuo­mo­ti šim­tui me­tų, jį re­konst­ruo­ti, su­kur­ti ja­me įvai­rių veik­lų, baž­ny­čios reik­mėms su­tei­kiant da­lį re­konst­ruo­tų pa­tal­pų.

Toks pa­siū­ly­mas pa­sta­to sa­vi­nin­kams ne­ti­ko. Vys­ku­pi­ja sa­vi­val­dy­bei ga­lė­jo pa­ža­dė­ti an­samb­lio nuo­mą tik pen­ke­riems me­tams.

Vie­nuo­ly­no an­samb­lio iš­sau­go­ji­mu be­si­rū­pi­nan­tis sig­na­ta­ras ir ra­jo­no va­do­vai kol kas ran­kų nu­leis­ti ne­ke­ti­na. Šiuo me­tu in­for­ma­ci­ja apie Lin­ku­vos kar­me­li­tų vie­nuo­ly­no si­tua­ci­ją per­duo­ta Sei­mui.

Min­dau­go VE­LIU­LIO nuo­tr.

Bu­vęs kar­me­li­tų vie­nuo­ly­nas Lin­ku­vo­je – ver­tin­gas kul­tū­ros pa­vel­das – spar­čiai nyks­ta.

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos (6)

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (11)

taip, 2017-02-10 11:57
Pritariu, ir aš prisidėčiau. REIKIA GELBĖT NUO SUNYKIMO LINKUvOS VIENUOLYNĄ

Tėvas, 2017-02-09 10:28
Jeigu būtų renkamos aukos, tikrai prisidėčiau. Bent kiek galiu. O SENOVĘ reikia gerbt. Bažnyčios, vienuolynai turi dvasingumo, gėrio auras. Tausokime TAI.

>lietuviui, 2017-02-09 00:36
Egipto piramides islaiko milijonai turistu, kuriuos jos pritraukia is viso pasaulio.O kokie turistu srautai islaikytu Linkuvos vienuolyna? Visa esme- piniguose.Kodel uz mokesciu moketoju pinigus suremontuotas ir sutvarkytas vienuolynas, po 5 metu turetu buti vel atiduotas savininkams?Jei gyventojai nori, tai gali ji susiremontuoti is savo suaaukotu lesu.Berods Ispanijoje yra katedra, kuri statoma jau kelis simtus metu vien tik is suaukotu tikinciuju lesu.Kiek auku surenka, uz tiek statybos ir pasistumeja i prieki.

laisvas, 2017-02-07 22:38
nebėra mokinių, nes tėveliai "tuščiais šaudo" - kaip manoji apie mane karksi. Teisus buvo Leninas, kad kiekviena komjaunuolė turi "pasirašyti" kiekvienam komjaunuoliui - todėl spaliukų ir "priperėjo" - net į klases netilpdavo viena pamaina - reikdavo dviem pamainom mokykloje trintis.

laisvas, 2017-02-07 16:45
Jo, tik mokyklas reikia griauti, nes nėra mokinių. Nebėra mokinių. Kalti Tarybiniai, nes , pristatė mokyklų. O mes apie Egipto piramides.

lietuvis, 2017-02-07 15:33
nieko, kas yra musu istorija, ne tik kad nereikia, bet ir negalima naikinti. Barbarai naikino Romą, sovietai naikino visa kas neįtiko jų ideologijai. Tai negi ir mes turim tuo sekti? Pagal tokią logiką, kad nėra vienuolių, tai nereikia ir vienuolynų, tai reiktų ir Egimto piramides naikinti, juk faraonų tai nebėra. Reiktų ir majų, actekų šventyklas baigti sugriauti, juk tų išsivysčiucių tautų senai nei kvapo nebėr. O kur dar etruskų, šumerų palikimas. Tai ką, viską naikinti ko nebėra. Su barbaro genu gimęs, barbaru ir numirsi.

bobute, 2017-02-07 15:02
remontuot ir suremontuot kaip sinagoga, o jau paskiau, bus kaip bus, kaip ir visur berzabrazija ant kiekvieno kampo.

Senelis, 2017-02-07 14:51
Senove, o ypač DVASINGUMU dvelkiančius istorinius objektus reikia mylėt ir gerbt kaip savo Tėvą ir Motiną. Iš Jų mes galime semtis stiprybės ir išminties. AČIŪ tiems Žmonėms, kurie panūdo gelbėti savo Ištakas ir dvasingumą (kurio dabar taip reikia).

laisvas, 2017-02-07 13:50
Net ir mano komentarai neamžini - o gaila. Galėtų nors ant asfalto užrašyti - važiuojant būtų ką skaityti.

Išeitis?, 2017-02-07 09:42
Girdėjau, kad kapitalistinių šalių oligarchai netekę įtakos išeidavo į vienuolynus. Teisingai, nes nusenę net greta mergų esi nulis? Lai eina neišrinkti karmanščikai į tą karmelitų pastatą ir tegu skleidžia savo nearogantišką dvasingumą.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 11

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 11
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />