(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Atolankos

Tadas Kosciuška, jo nuopelnai, giminė ir...Žagarė (I)

Komentarai (1)

Egidijus, 2017-08-29 17:40
"Su­ki­li­mo pra­džio­je LTAT vei­kė ra­di­ka­liau už Len­ki­jos su­ki­lė­lių val­džią, griež­tai bau­dė vi­daus prie­šus. Ge­gu­žės mė­ne­sį į su­ki­li­mą jau įtrauk­ti vi­si vi­suo­me­nės sluoks­niai, su­ki­lė­liai val­dė vi­są Lie­tu­vą. Lie­tu­vių val­džia, sie­kian­čia Lie­tu­vos sa­va­ran­kiš­ku­mo at­kū­ri­mo, ne­bu­vo pa­ten­kin­ti kai ku­rie Len­ki­jos sluoks­niai ir ge­gu­žės 21 d. LTAT Kos­ciuš­kos nu­ro­dy­mu pa­nai­kin­ta, bir­že­lio 4 d. at­leis­tas vy­riau­sia­sis su­ki­li­mo Lie­tu­vo­je va­das J.Ja­sins­kis, ku­rį pa­kei­tė iš Len­ki­jos at­siųs­tas Mi­cha­las Vei­hors­kis." Už jūsų ir mūsų laisvę? Ne! Už mūsų laisvę ir jus - mūsų vergus.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas