(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Apskrities neįgalieji varžėsi tradicinėje sporto šventėje

2017 m. rugsėjo 13 d.

Sa­vait­ga­lį Kur­šė­nų neį­ga­lių­jų spor­to klu­bas „At­gai­va'' su­ren­gė spor­to šven­tę „Aš, spor­tas ir ne­ga­lia'', ku­ri jau ta­po tra­di­ci­ja su­kvies­ti neį­ga­liuo­sius ru­de­nį pa­spor­tuo­ti.

Klu­bo „At­gai­va“ pir­mi­nin­kė Ely­tė Ado­mai­tie­nė pa­si­da­li­jo drau­giš­kos šven­tės įspū­džiais: šie­met da­ly­va­vo aš­tuo­nios ko­man­dos, su­lauk­ta sve­čių iš Lat­vi­jos Res­pub­li­kos Baus­kės mies­to, Rad­vi­liš­kio, Pak­ruo­jo, Pas­va­lio ra­jo­nų, Šiau­lių, Še­du­vos, taip pat Kur­šė­nų Pa­ven­čių mo­kyk­los- dau­gia­funk­cio cent­ro.

Var­žy­ta­si prie šaš­kių ir šach­ma­tų len­tų, da­ly­vau­ta smi­gi­nio, bau­dų mė­ty­mo, ran­kų len­ki­mo, kimš­ti­nio ka­muo­lio me­ti­mo rung­ty­se, es­ta­fe­tė­se.

Ge­riau­siai var­žy­bo­se se­kė­si šven­tės šei­mi­nin­kams – Kur­šė­nų spor­to klu­bui „At­gai­va'', ku­ris užė­mė pir­mą­ją ko­man­di­nę vie­tą, ant­rie­ji – sve­čiai iš Baus­kės, tre­ti – Pak­ruo­jo neį­ga­lių­jų drau­gi­jos ko­man­da.

Šven­tė­je da­ly­ta­si džiaugs­mais ir rū­pes­čiais – bend­ra­vi­mas svar­bus ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms.

Šven­tę pa­dė­jo su­reng­ti pro­fe­sio­na­lai – Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­la, da­ly­vių svei­ka­ta rū­pi­no­si Rau­do­no­jo Kry­žiaus at­sto­vai, o links­mi­no Jo­niš­kio neį­ga­lių­jų drau­gi­jos šo­kė­jai ir dai­ni­nin­kai.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Kur­šė­nų neį­ga­lių­jų klu­bo „At­gai­va“ nuo­tr.

Kur­šė­nų neį­ga­lių­jų spor­to klu­bo „At­gai­va'' su­reng­to­je spor­to šven­tė­je „Aš, spor­tas ir ne­ga­lia'' da­ly­va­vo ir šei­mi­nin­kai, ir sve­čiai iš kai­my­ni­nių ra­jo­nų bei Lat­vi­jos Baus­kės mies­to.

Ant pri­zi­nin­kų pa­ky­los li­po spor­tiš­kiau­si šven­tės da­ly­viai.

Spor­to šven­tė­je ne­trū­ko ir dai­nų bei ge­ros nuo­tai­kos.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas