(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

VTEK pradėjo tyrimą dėl trijų Tarybos narių

2017 m. rugsėjo 1 d.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja nu­spren­dė pra­dė­ti ty­ri­mus dėl tri­jų Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių el­ge­sio: Ra­su­tės Anu­šaus­kie­nės, Vir­gi­ni­jaus Ka­ci­le­vi­čiaus ir Gin­ta­ro Šur­nos.

Aiš­ki­na­ma­si, ar po­li­ti­kai ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to, o jam ki­lus nu­si­ša­lin­ti.

Ty­ri­mus VTEK pra­dė­jo ne­pri­ta­ru­si Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mui.

Bus ver­ti­na­mos ap­lin­ky­bės, kai šių me­tų va­sa­rį po­li­ti­kai da­ly­va­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je tvir­ti­nant šių me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, ku­ria­me bu­vo nu­ma­ty­tas ir 30 tūks­tan­čių eu­rų fi­nan­sa­vi­mas VšĮ Pak­ruo­jo li­go­ni­nei.

Šio­je gy­dy­mo įstai­go­je dir­ba V. Ka­ci­le­vi­čiaus žmo­na ir G. Šur­nos se­suo, o R. Anu­šaus­kie­nė ei­na gy­dy­to­jos kar­dio­lo­gės pa­rei­gas.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

kad jį kur galas, 2017-09-02 11:09
ir vėl Šurniukas užkliuv, kur generols žiūr, gal sarmatą visiškai pametė vaikis, mano galva ai šūdinas padėjėjas tamsta GAILIAU tas tavo Gintariuks

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas