(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

TRUMPAI

2017 m. rugsėjo 8 d.

ATOS­TO­GOS. Nuo tre­čia­die­nio tris die­nas ra­jo­no me­ro pa­rei­gas ei­na me­ro pa­va­duo­to­jas jo­nas Juo­za­pai­tis. Me­ras Sau­lius Ge­giec­kas pa­si­pra­šė trum­pų at­so­to­gų.

PA­REI­GOS. Šio­mis die­no­mis bai­gia­si lai­kas, skir­tas pa­teik­ti do­ku­men­tus da­ly­vau­ti kon­kur­se į Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro (KC) di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Šiuo me­tu KC va­do­vau­ja pro­jek­tų va­do­ve šio­je įstai­go­je dir­ban­ti Rena­ta Bud­rie­nė. Šios sa­vai­tės vi­du­ry­je ji bu­vo kol kas vie­nin­te­lė pre­ten­den­tė į šias pa­rei­gas.

ATS­TO­VAI. Trys ro­za­li­mie­čių ko­man­dos ra­jo­ną at­sto­vaus Se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nė­se Jo­na­vo­je, ku­rios vyks po po­ros sa­vai­čių.

VEID­RO­DIS. Pak­ruo­jy­je Kęs­tu­čio ir Prof. S.Ušins­ko gat­vių san­kry­žo­je sto­vė­jęs veid­ro­dis, per­kel­tas į Ro­za­li­mą. Čia vie­na ava­rin­giau­sių lai­ko­mo­je san­kry­žo­je, kur ne­di­de­lia­me po­sū­ky­je ke­lias nuo Zig­man­tiš­kių re­mia­si į Pak­ruo­jo gat­vę šis veid­ro­dis ir pa­sta­ty­tas. Pa­ge­rė­jus tuo ke­liu į mies­te­lį įva­žiuo­jan­tiems ma­to­mu­mui, ti­ki­ma­si iš­veng­ti trans­por­to su­si­dū­ri­mų.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas